La Viladins

vinebre audioguia-01

Al voltant de l’Església de Sant Joan Baptista, hi ha els habitatges més antics i característics de la vila, edificis originaris del segle XIII amb portalades de mig punt, rajola i teula àrab. La Viladins correspon a l’antic nucli poblacional de Vinebre, i està composta per dos únics carrers: el carrer del Forn i el carrer Major al qual, per la banda exterior de les cases, arribava el riu Ebre. Antigament, l’accés a la Viladins era regulat per dos portes, situades al Perxi i als Portellets.

El carrer Major està format per cases entre mitgeres, algunes de les quals conserven portals d’arc de mig punt adovellats, algun d’ells amb data inscrita dins del segle XVIII. Els murs dels habitatges són de tàpia i els sostres, ara molt reformats, estaven fets amb canyís.

D’entre tots els edificis antics de la Viladins, en destaca Ca Pepió, que és l’única casa que es conserva igual que al segle passat. Se sap que, sovint, amb les crescudes del riu, l’aigua arribava a la casa i que hi havia un embarcador per a les barquetes amb forma de palissada, per això aquesta zona es coneix com les Ribes o Davall de les Ribes, en referència a la riba del riu Ebre.